Author: admin

Cung cấp các dịch vụ Xe biển vàng

Chúng tôi hỗ trợ tài xế các dịch vụ liên quan đến xe tải xe biển vàng Làm giấy kinh doanh vận tải cho hộ cá thể Tập huấn trực tuyến cho tài xế: Khám sức khỏe trực tuyến cho tài xế: Cung câp giấy chứng nhận Phòng cháy chữa cháy cho tài xế. Giấy […]

Dịch vụ đăng ký xe biển vàng

Trung tâm Đăng ký xe Biển vàng trực tuyến hỗ trợ tài xế không phải mất thời gian làm thủ tục đăng ký mới, chuyển đổi từ biển trắng sang biển vàng. Hỗ trợ tài xế không phải mất tiền từ những ngày công đi kinh doanh để mất thời gian đi đăng ký đổi […]

Về chúng tôi

Trung tâm Đăng ký trực tuyến Xebienvang.com thuộc Hợp tác xã Ô tô Vận tải Quốc tế thành viên Liên Minh Quốc Gia Liên minh Kinh tế Điện tử 4.0 thành lập theo định hướng của Chính phủ theo quyết định Số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03 tháng 6 năm 2020 về việc Phê chuẩn ” […]