Về chúng tôi

Trung tâm Đăng ký trực tuyến Xebienvang.com thuộc Hợp tác xã Ô tô Vận tải Quốc tế thành viên Liên Minh Quốc Gia

Liên minh Kinh tế Điện tử 4.0 thành lập theo định hướng của Chính phủ theo quyết định Số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03 tháng 6 năm 2020 về việc Phê chuẩn ” Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025 định hướng đến năm 2025″ và Văn bản số 4468 VPCP – KGVX ngày 04 tháng 06 năm 2020 về việc chỉ đạo khuyến khích thành lập Liên minh kinh tế 4.0.

Nhiệm vụ Liên minh Kinh tế điện tử 4.0 nhằm chuyển đổi số tất cả các ngành nghề nhằm tối ưu hóa các dịch vụ sản phẩm trên nền tảng internet.

Trung tâm Đăng ký trực tuyến Xebienvang.com trực thuộc Liên Minh Quốc Gia được thành lập nhằm hỗ trợ tài xế giảm được chi phí về thời gian, tiền bạc trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Xem văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

TRUNG TÂM ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN XE BIỂN VÀNG

xebienvang.com

Hợp tác xã Ô tô Vận tải Quốc tế

Địa chỉ: 25 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0832183333

Email: xebienvang@gmail.com

Website: xebienvang.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *